Fem una Auca


Una auca és un conjunt d’estampes de menut format que, seriades i acompanyades cadascuna d’una breu llegenda al•lusiva a la imatge representada es disposen sobre un full o plec solt de paper imprés. Les auques són d’origen valencià i constituïxen una de les més genuïnes mostres de la nostra literatura popular de “canya i cordill” (eren exhibides penjades amb canyes que feien de pinzes sobre cordills extesos de banda a banda d’un edifici i comentades i explicades per romancers, cegos o captaires davant d’un públic ampli i senzill).

Argumentalment abordaven tota mena d’històries (temes valencians, faules, efemèrides, vides de sants, successos tràgics, biografies de personatges cèlebres, fets humorístics, etc...)

Ací en disposeu d’uns exemples:


 És el nostre propòsit elaborar una auca gegant i col•lectiva que en 36 “nanos” o dibuixos amb els seus corresponents “rípios” o redolins [versos apariats senzills i d’art menor (preferentment heptasil•làbics)] arreplegue les fites més reeixides de la història del Grup Escolar Cervantes al llarg dels seus 100 anys de vida.

A tal efecte estem preparant un dossier didàctic perquè el professorat de 2n i 3r cicles de primària treballe amb el seu alumnat en l’aula els dibuixos i els versos de què constarà esta auca gegant. De manera que a patir de 36 notícies relacionades amb el centre, l’alumnat de 3r i 4t dibuixarà la informació aportada, mentre que el de 5é i 6é serà el responsable de versar-la.

Passades les festes falleres el centre acollirà una mostreta-exposició on s’exhibirà l’auca gegant conjuntament amb una exposició bibliogràfica i la reproducció d’auques d’altres temps.

D’esta auca col•lectiva del centenari del Grup Escolar Cervantes tota la població escolar en rebrà un exemplar imprés.